Back to All Events

Curs subvencionat "Resolució de conflictes"

A càrrec de Carme Jiménez (Coach ACC Individual i Equips, Assessora Imatge i Formadora)

Vivim en una societat en constant evolució on sovint caiem en el desacord. D’una manera o d’una altra estem contínuament implicats en conflictes, ja que som individus amb necessitats, preferències, punts de vista i valors diferents i això fa inevitable que entrem en conflicte amb altres individus. Així doncs la clau no està en evitar-los sinó en aprendre a detectar-los i saber resoldre’ls de manera eficaç. No hi ha només una pauta que garanteixi la millor solució en tots els casos ni una única solució correcte, però en aquest curs treballarem diferents metodologies per aplicar a la resolució de conflictes que sorgeixen a la vida diària.

Objectius generals:

  • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

  • Comprendre la naturalesa dels conflictes.

  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.

  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.

  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.

  • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.

  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.

  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.

  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Inici del curs 19 d'Abril 2018  Finalització del curs  21 de Juny 2018 

Total hores: 30h  | Preu: 100% SUBVENCIONAT (per treballadors en actiu, autònoms i/o aturats)

Horari: 18.00h a 21.00h, els dijous

Curs del Programa Formatiu Transversal Consorci 2017, àrea: Habilitats

Data límit per inscripcions: 5 D'ABRIL 2018